Spolek Aerobic club Bohumín (dále jen ACB) jako právnická osoba „nezisková“ byla založena 26. 01. 2004 za jiným účelem než podnikání a výdělečné činnosti. Hlavní náplní spolku je organizace sportovních a kulturních akcí pro širokou veřejnost. Náš  spolek svým jedinečným posláním, je v ČR svou činností v této oblasti ojedinělý. V současné době má spolek 170 členů, 98 % tvoří ženy. Tito členové po zaplacení ročního členského příspěvku 120,00 Kč , mohou využívat výhody v podobě nižšího vstupného na akce pořádané ACB. Členem se může stát kdokoliv, kdo splní podmínky členství.

Největší pořádanou akcí, co do rozsahu a finančních nákladů, je bezpochyby sportovní akce AEROBIC SHOW, která je pořádána od roku 2004. Tato akce nese největší roční náklady celého rozpočtu spolku ve výši od 20tis. Kč do 80tis. Kč, zaleží na atraktivnosti hostů a podtextu akce. Hosty AEROBIC SHOW byli takové V.I.P. osobnosti jako Olga Šípková, David Huf, Yemi nebo Vláďa Valouch.

Financování činnosti spolku funguje na principu samofinancování. Záleží na šikovnosti managementu spolku, jaké akce uspořádá a kolik získá sponzorů, kteří jsou ochotní finančně projekty podpořit. Za finanční podporu projektu je nabízeno firmám umístění loga na plakátech a v prostorách akce.

Spolek má za úkol sdružovat lidi se stejnými zájmy, mezi které jednoznačně patří jak sportovní tak kulturní akce v podobě karnevalů, plesů, relax víkendů a výletů. Akce jsou pořádány s pomocí dobrovolníků, tudíž nižší náklady na jednotlivých projektech se odráží do nižších cen vstupu na jednotlivé akce.

ACB po celou dobu své činnosti pomáhá potřebným. Akce mívají charitativní podtext. V minulosti byl podporován stacionář Salome v Bohumíně, výtěžek ze vstupného byl použit na zakoupení speciálních pomůcek pro děti v autistické třídě. Od roku 2014 spolek pomáhá nadaci Dobrý anděl. Připravovanou akcí v roce 2015 mohli pomoci účastníci 10 ročníku AEROBIC SHOW dvouleté holčičce z Bohumína, a to sběrem plastových víček, která byla součástí symbolického vstupného.

Od roku 2016 jsme projekty obohatili o hodiny jógy. Zájem veřejnosti o jógu je velký, v současné době je velmi rozšířená, a i když v samotném názvu našeho spolku slovo ,,jóga,, nemáme, patří tento druh cvičení jako nejrozšířenější.

Všechny naše akce jsou zdokumentovány a fotografie zveřejněny na webových stránkách a profilu Aerobic clubu Bohumín.

 

 

Ing. Vrátníková Iveta

předseda spolku

autor článku