jóga pro radost

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI

č.b.ú. 2100754079/2010, DÚLEŽITÉ – VS 23022019, do poznámky uveďte celé své jméno a město, pokud platíte zároveň se vstupným roční členství uveďte poznámku
(př. Adéla Nováková, Ostrava, vstup + členství)
  • v předprodeji  / pro členy klubu 150 Kč (podmínkou je úhrada ročního členství a vyplněná přihláška pro rok 2019 ve výši 50 Kč) info.,  http://www.aerobikbohumin.net/clenstvi/
  • v předprodeji / ostatní 200 Kč
  • vstup na místě 250 Kč/pro všechny