ZDENO YOGI 5/2017

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI  – VSTUPENKY NEREZERVUJEME!!!

č.b.ú. 2100754079/2010, DÚLEŽITÉ – VS 2752017, do poznámky uveďte celé své jméno a město, pokud platíte zároveň se vstupným roční členství uveďte poznámku

(př. Adéla Nováková, Ostrava, vstup + členství)

v předprodeji  / pro členy klubu 150 Kč (podmínkou je úhrada ročního členství a vyplněná přihláška pro rok 2017 ve výši 50 Kč) info. http://www.aerobikbohumin.net/clenstvi/

v předprodeji / ostatní 190 Kč

PRODEJ NA MÍSTĚ, V DEN AKCE 250 Kč/i pro členy