Olga Šípková v Bohumíně 3/2017

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI  – VSTUPENKY NEREZERVUJEME!!!

č.b.ú. 2100754079/2010, DÚLEŽITÉ – VS 1832017, do poznámky uveďte celé své jméno a město, pokud platíte zároveň se vstupným roční členství uveďte poznámku

(př. Adéla Nováková, Ostrava, vstup + členství)

v předprodeji  / pro členy klubu 190 Kč (podmínkou je úhrada ročního členství a vyplněná přihláška pro rok 2017 ve výši 50 Kč) info. http://www.aerobikbohumin.net/clenstvi/

v předprodeji / ostatní 250 Kč

PRODEJ NA MÍSTĚ, V DEN AKCE 290 Kč/i pro členy

Fit jóga: v mém pojetí je to lekce zaměřená na pravidelné dýchání, vnímání pocitu přítomného okamžiku a uvědomění si sama sebe. Zároveň skvěle protáhne celé tělo, zejména svaly, které mají tendenci ke zkrácení a na druhé straně zpevní ty, které nám v průběhu běžného života ochabnou. Nazývám tuto lekci Fit jóga.

Deep work: velmi intenzivní cvičení, kde všechny části lekce, jsou plynule propojené. Stále, se klade důraz, na pravidelné dýchání. V průběhu se střída protahování, posilování, balanční cvičení i kardio. Při cvičení je zaměstnané komplexně celé tělo. Nejedná se o nácvik složitých choreografií, takže si lekci může užít kdokoliv. Určitě se cvičení mohou zúčastnit ženy i muži.

Těším se na Vás

Olga